Główna » Warszawski rynek nieruchomości biurowych nadal pod znakiem silnego popytu

Warszawski rynek nieruchomości biurowych nadal pod znakiem silnego popytu

Według najnowszego raportu DTZ– Property Times Warsaw, pod koniec III kw. 2013 całkowite zasoby powierzchni biurowych w Warszawie wyniosły 4, 07 mln m kw. W pierwszych trzech kwartałach tego roku do użytkowania oddane zostały projekty o łącznej powierzchni biurowej 246 000 m kw., a w całym 2013 można spodziewać się realizacji 300 000 m kw. Będzie to najwyższy roczny wzrost zasobów notowany na rynku warszawskim począwszy od 2001 roku.

Popyt na powierzchnie biurowe w Warszawie znajdował się na wysokim poziomie, co było odzwierciedlone silną aktywnością na rynku najmu. W trzecim kwartale 2013 wolumen transakcji (wyłączając renegocjacje) wyniósł blisko 140 000 m kw., natomiast od stycznia do września przedmiotem umów najmu było 365 000 m kw., co stanowi wzrost o 13% w porównaniu do analogicznego okresu 2012.

Mimo silnego zapotrzebowania na powierzchnię biurową, w ciągu ostatniego roku stopa pustostanów wzrosła o 2,8 pkt. proc. i osiągnęła wartość 10,9%. Jest to przede wszystkim wynikiem wysokiego poziomu nowej podaży odnotowanej w tym okresie. Najwyższa stopa pustostanów została odnotowana w strefach Południowy Zachód oraz Zachód (w obu ponad 13%), natomiast najniższa – w strefie Południowy Wschód.

Czynsze wywoławcze za najlepszą powierzchnię biurową znajdowały się na poziomie 23-26 euro za m kw. za miesiąc w centrum i 14-16 euro poza centrum. Analitycy z firmy DTZ prognozują, że czynsze wywoławcze za najlepsze powierzchnie biurowe powinny pozostać na relatywnie stabilnym poziomie przez kilka kolejnych miesięcy. Jednak ze względu na planowaną silną podaż i rosnącą konkurencję, oczekiwany jest wzrost pakietu zachęt dla najemców, co przełoży się na spadek czynszów efektywnych.

Zarówno w 2013, jak i 2014 roku spodziewamy się ukończenia rekordowej ilości powierzchni biurowej (ok. 300 000 m kw. rocznie). Zgodnie z najnowszymi prognozami, roczna wielkość podaży w 2015 prawdopodobnie spadnie, jakkolwiek jej dokładna ilość w dużym stopniu będzie zależeć od sytuacji na rynku w ciągu najbliższych 8-10 miesięcy. Przewidywany wysoki poziom podaży w połączeniu z relatywnie stabilnym popytem będzie prowadzić do dalszego wzrostu współczynnika pustostanów oraz coraz silniejszej konkurencji między właścicielami budynków. W rezultacie umocni się pozycja negocjacyjna najemców, którzy powinni wykorzystać ten czas na zmianę siedziby lub renegocjacje dotychczasowej umowy najmu, mówi Kamila Wykrota, szef działu Analiz i Doradztwa DTZ.

Pobierz raport: dtz-property-times-warsaw-q3-2013.pdf

Podziel się: