Główna » Ustawa deweloperska – to musisz wiedzieć przed zakupem mieszkania

Ustawa deweloperska – to musisz wiedzieć przed zakupem mieszkania

  • Domy
domek drewniany

Zakup mieszkania to bardzo ważny krok i ogromna inwestycja. Wiąże się z dużym ryzykiem, które możemy jednak wyeliminować. Wystarczy tylko odpowiednio się przygotować do poszukiwań i dokładnie poznać przepisy. Najważniejsze z nich zawiera oczywiście ustawa deweloperska. Dlatego warto zapoznać się z tym dokumentem i przekonać się, w jakich przypadkach jesteśmy chronieni przez prawo. Przedstawiamy Wam kilka podstawowych kwestii, które trzeba znać.

Różnice między umową a ustawą deweloperską

Umowa deweloperska jest dokumentem, na podstawie którego osoba fizyczna kupuje mieszkanie lub dom od dewelopera. Zobowiązuje ona przedsiębiorstwo do przeniesienia praw własności do domu lub mieszkania na konsumenta, a nabywcę do zapłaty za nie. W takim dokumencie zawarte są najważniejsze kwestie związane z mieszkaniem. Nie mogą być one jednak dowolnie ustalane przez dewelopera. Musimy pamiętać, że są one ściśle regulowane przez prawo. Jednym z dokumentów, który chroni interesy nabywców przed nieuczciwymi praktykami deweloperów w tym zakresie, jest oczywiście ustawa deweloperska.

Co powinna zawierać umowa deweloperska?

Ustawa deweloperska dokładnie określa, jak powinna wyglądać umowa. Powinna być ona zawarta w formie notarialnej, a notariusz jest odpowiedzialny za zweryfikowanie wszystkich dokumentów, a także zabezpieczenie interesów obydwu stron umowy. Natomiast, koszt aktu notarialnego powinien pokryć obydwie strony w równych częściach. Ustawa deweloperska określa nie tylko formę umowy, ale też dane, które powinny się w niej znaleźć. Najważniejsze kwestie, których nie może zabraknąć to:

  • dane stron oraz daty i miejsce zawarcia,
  • cena oraz harmonogram spłat,
  • informacje na temat działki, a także położenia bloku w obrębie działki oraz mieszkania w budynku,
  • parametry techniczne mieszkania i standard materiałów wykończeniowych,
  • termin przeniesienia na nabywcę prawa własności do lokalu,
  • informacje o mieszkaniowym rachunku powierniczym,
  • harmonogram prac,
  • termin odbioru mieszkania.

Dokument powinien zawierać dokładne szczegóły i wszystkie informacje muszą być zgodne z prawdą.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Ustawa reguluje też kwestie dotyczące odstąpienia od umowy. Przysługuje ono obydwu stronom w konkretnych przypadkach. Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od jej podpisania, gdy brakuje w niej danych określonych w ustawie, a także, gdy deweloper nie wręczy prospektu informacyjnego. Może też odstąpić od umowy, gdy deweloper nie może przenieść prawa własności na kupującego w terminie określonym w umowie. Natomiast, deweloper ma takie prawo, gdy kupujący, mimo wezwań, nie wpłaca określonych w umowie środków pieniężnych lub nie stawił się na odbiór mieszkania, chociaż został dwukrotnie prawidłowo powiadomiony.

Czego umowa nie może zawierać

Umowa deweloperska nie może zawierać wszystkich zapisów, które wymyśli deweloper. Wielu z nich jest nieuczciwych i stara się oszukać kupujących. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi Rejestr Klauzul Niedozwolonych. Obecnie znajduje się w nim 500 punktów i warto je przeanalizować przed podpisaniem umowy. Jeżeli znajdziemy klauzule niedozwolone, to możemy zażądać zmian, po wprowadzeniu których dokument będzie zgodny z prawem. Natomiast, gdy podpiszemy umowę zawierającą niedozwolone zapisy, to nie będą one miały mocy prawnej. Jeżeli deweloper je wykorzysta, to można skierować sprawę do sądu.