Główna » Mosty tymczasowe – kiedy mogą być przydatne?

Mosty tymczasowe – kiedy mogą być przydatne?

most tymczasowy

Mosty można skategoryzować według różnych kryteriów. Przyjęło się jednak, że to głównie konstrukcje łączące dwa brzegi rzeki. Jednak obiekty te mają dużo więcej zastosowań.

Niegdyś mosty budowano z drewna lub kamienia. Praca była żmudna, ale wersje wykonane z elementów skał, potrafiły przetrwać do czasów współczesnych. Obecnie technologia pozwala na budowanie dużo bardziej zaawansowanych modeli. Dzięki temu dotychczas niedostępne miejsca lub takie, gdzie dojazd był bardzo wymagający, mają swobodne połączenie z głównymi węzłami komunikacyjnymi. Nie mniej zdarzają się sytuacje, które wymuszają zastosowanie rozwiązań tymczasowych. Wówczas do akcji wkraczają mosty modułowe.

Siła natury

Kataklizmy pojawiają się w różnych zakątkach Ziemi. Zwykle niszczą praktycznie wszystko, co napotykają na swojej drodze. Zerwany most może skutecznie uniemożliwić dotarcie do potrzebujących. Jego odbudowa zajęłaby tygodnie, a to zbyt późno na udzielenie pomocy. W takich sytuacjach przydatne są mosty modułowe. Niewielką konstrukcję może swobodnie zastąpić most belkowy. Stosuje się go jako obiekt tymczasowy lub półstały dla pojazdów budowlanych, ale także ruchu samochodowego. Dzięki temu, że jest prosty w złożeniu, może na pewien czas zastąpić swój uszkodzony odpowiednik. Umożliwi to dotarcie do pokrzywdzonych i udzielenie im pomocy. Most belkowy, ale także inne praktyczne rozwiązania, znaleźć można na https://www.jansonbridging.pl/pl/rozwizania/mosty-drogowe.

Remonty mostów

Zdarzają się rewitalizacje, naprawy, a nawet budowy nowych mostów. Wówczas obiekt jest najczęściej wyłączany z eksploatacji do momentu ponownego otwarcia. Taka sytuacja może wywołać nie lada harmider, zwłaszcza gdy konstrukcja ulokowana jest w ruchliwej części miasta lub na mocno uczęszczanej trasie. Zamiast komplikować sprawy, można w prosty sposób utrzymać dotychczasową arterię. Wystarczy zbudować określonej wielkości łącznik tymczasowy. Dla przykładu most blachownicowy, który nadaje się do takich zadań, może być łączony wzdłuż lub wszerz. Oznacza to, że w razie potrzeby można utworzyć kilka pasów ruchu dla pojazdów, a także dołączyć chodniki dla pieszych. W ten sposób utrzymamy sprawną komunikację bez zbędnych korków i wielokilometrowych objazdów.

Tymczasowo i na stałe

Niektóre konstrukcje mogą pełnić funkcję tymczasowego rozwiązania, jak i stałego obiektu. Różnego rodzaju kładki spotkać można np. w parkach, gdzie umożliwiają swobodne spacerowanie nad płynącą rzeką. Podobne role może pełnić most panelowy. Tego typu konstrukcje mogą mieć charakter tymczasowy lub stały. Sprawdzą się jako obiekty, przez które przemieszczać się mogą samochody, ciężki sprzęt budowlany lub wojskowy. Taka wielozadaniowość pozwala na zastosowanie konstrukcji przy okazji prawdziwych misji bojowych, jak i na różnego rodzaju potrzeby cywilne. Zaletą mostów modułowych jest prostota montażu oraz możliwość sprawnego demontażu. Dzięki temu obiekt można transferować do bardziej potrzebnych miejsc.

Mosty pełnią ważną funkcję w ciągach komunikacyjnych. Bez nich niektóre przeprawy byłyby niemożliwe lub bardzo trudne do realizacji. W sytuacjach, gdy konwencjonalne rozwiązania nie są możliwe do wdrożenia lub wymagają czasu, można zastosować mosty modułowe. Ich zaletą jest szybki montaż oraz zdolność do obsługi zwyczajnego na danym terenie natężenia ruchu.